ReadyPlanet.com
 
 
 
dot
bulletรายการผลิตภัณฑ์
bulletการ์ดเรล หรือราวกั้นเหล็ก
bulletป้ายแนะนำ
bulletป้ายบอกทาง
bulletป้ายบังคับ
บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยเริ่มแรกเราได้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับทำเครื่องหมาย
บนผิวทาง ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี เมื่อดำเนินการไปได้ 3-4 ปี เราได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการผลิตสินค้าอื่นๆ ในวงการอุตสาหกรรมสินค้า
อำนวยความปลอดภัย โดยค่อยๆ เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา เรามีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ ให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ

จาก ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เรายังคงรักษาการผลิตสินค้า และการบริการที่มีคุณภาพนอกจากสีเทอร์โมพลาสติก
ใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางแล้ว เรายังได้เพิ่มการผลิต ป้ายจราจรหมุดสะท้อนแสง ราวเหล็กกั้นอันตราย (การ์ดเรล) ฯลฯ เราได้รับ
การอุปการคุณจากหน่วยงานราชการ โดยมีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เราเป็นผู้ผลิต สินค้า ได้ถูกต้องตามที่ต้องการ และพึงพอใจสูงสุด
ด้วยการผลิตที่มีคุณภาพและการบริการทำให้เราได้รับความใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจต่อไป เรายังได้รับการ
ยกย่องในการส่งสินค้าถูกต้อง และทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ บริษัทของเรายังได้ถูกรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเป็น
การรับประกัน และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจกับเราต่อไป

 

 

บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิต จำหน่าย วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางลูกแก้วสะท้อนแสง
สำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิดได้แก่ ป้ายจราจรป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ ราวเหล็กกั้นอันตราย
(การ์ดเรล) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยเป็นหลัก เราเลือกใช้แต่วัสดุที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เช่น ป้ายจราจร ป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ เราผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียมและแผ่นเหล็กอาบสังกะสีใหม่ ติดหน้าป้ายด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
Engineer grade, Prismatic grade, Diamond grade, สติ๊กเกอร์  3M, Nikkalite มาตรฐานญี่ปุ่น ทำให้อายุการใช้งานของป้ายจราจร
ของบริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา เนื่องจากเราเป็นโรงงานผู้ผลิตดังนั้นสินค้าเครื่องหมายจราจรของเรา
ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
เทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้การรับรองการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อเป็นการรับประกัน และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการดำเนินธุรกิจกับเราต่อไป

 

 

สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน มอก. 542-2549

สีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางของ บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ทรู-เวย์” (True-Way) ซึ่งผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 542-2549 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001:2008 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

สีเทอร์โมพลาสติกเหมาะสำหรับงานตีเส้นจราจรเพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และเป็นช่อง
ทางจราจรที่บังคับเช่น ลูกศรเลี้ยวซ้าย ลูกศรเลี้ยวขวา บนพื้นผิวถนนที่ลาดยางมะตอย
และคอนกรีต เช่นผิวถนนทางหลวง ลานจอดรถ หรือพื้นที่ตามอาคารจอดรถต่างๆ
เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความคงทน และมีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสง ซึ่งทำให้สามารถ
เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน ทำให้เกิดความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ
สีที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสากลคือสีขาว และสีเหลือง โดยที่วัสดุเทอร์โมพลาสติก “ทรู-เวย์”
บรรจุใส่ถุงพลาสติกสาน บรรจุน้ำหนักถุงละ 20 กิโลกรัม

 

 

นอกจากนี้ทาง บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด ยังรับตีเส้นจราจร โดยใช้สีเทอร์โมพลาสติกโรยหน้า
ด้วยลูกแก้วสะท้อนแสงภายในอาคาร หรือบริเวณที่จอดรถ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมงาน
มืออาชีพ โดยทางเราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะ กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท เทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
โรงเรียน ทางด่วน และถนนหลวง

 

น้ำยาไพรเมอร์ TACK COAT สำหรับสีตีเส้นจราจร

น้ำยาไพรเมอร์คุณสมบัติพิเศษ เหมาะสำหรับพ่นรองพื้น ก่อนลง สีเทอร์โมพลาสติก
เป็นน้ำยาประสานให้สีเทอร์โทพลาสติกยึดติดกับพื้นผิวได้ดี โดยที่น้ำยาประสานไพรเมอร์
(Tack Coat) ของ บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีคุณภาพสูง
และมีลักษณะพิเศษ คือเหนียวแน่นติดทนนาน

วิธีการใช้น้ำยาไพรเมอร์
• ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนแล้วฉีดพ่นน้ำยาไพรเมอร์ (Tack Coat) ลงพื้น
  แล้วจึงลงสีเทอร์โมพลาสติก หากพื้นเปียกต้องทำให้พื้นแห้งก่อน

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาไพรเมอร์
• ควรเก็บให้มิดชิดอากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้ห่างมือเด็ก
• อย่าปล่อยทิ้งไว้ใกล้ความร้อน หรือเปลวไฟ
• ควรใช้ในที่ซึ่งมีอากาศระบายได้ดี
• หลีกเลี่ยงการสูดดมกลิ่นน้ำยาไพรเมอร์ (Tack Coat) ไม่ควรให้ถูกผิวหนัง
• ระวังอย่าให้น้ำยาไพร์เมอร์ (Tack Coat) เข้าปาก และห้ามดื่มเป็นอันขาด
  ปิดฝาให้แน่นหลังการใช้งานทุกครั้ง

ไพรเมอร์บรรจุ 10 กิโลกรัม / ปี๊ป

 

ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก. 543-2550 GLASS BEAD

บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายลูกแก้วสะท้อนแสงโรย
วัสดุสีเทอร์โมพลาสติกของบริษัท สตาร์บีด อินดัสทรี่ จำกัด ซึ่งเป็นลูกแก้วสะท้อนแสง
ที่ผลิตจากซิลิกาที่มีคุณภาพสูง มีลักษณะทรงกลม ใส แข็ง และไม่มีสิ่งสกปรก
ปนเปื้อน มีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท คือ
• ประเภท 1 เบอร์ 18-2550
• ประเภท 2 เบอร์ 11-2550
• ประเภท 3 เบอร์ 951

ลูกแก้วสะท้อนแสงใช้สำหรับผสมกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก (สีตีเส้นจราจร)
โดยที่ต้องมีอัตราส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง และมอก. 543-2550 นอกจากนี้ลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นวัสดุสำหรับ
โรยบนวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือโรยบนสีจราจร (Traffic Paint) ขณะ ที่ทำเครื่องหมาย
บนผิวทาง (โรยลูกแก้วสะท้อนแสงขณะที่ตีเส้นจราจร) จะช่วยให้ลูกแก้วสะท้อนแสง
ฝังอยู่บนผิวของวัสดุเทอร์โมพลาสติก หรือสีจราจร ซึ่งลูกแก้วสะท้อนแสงที่ใช้กับวัสดุ
ทำเครื่องหมายบนผิวทางนี้ จะเกิดการสะท้อนแสงเมื่อไฟหน้ารถยนต์ส่อง
ทำให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืน

 

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม
543-2550 ประเภท 1 เบอร์ 18-2550

 

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม
543-2550 ประเภท 2 เบอร์ 11-2550

 

ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทางมาตรฐานอุตสาหกรรม
543-2550 ประเภท 3 เบอร์ 951

 

 

หมุดสะท้อนแสง หมุดติดถนน หมุดแบ่งเลน ROAD STUD

หมุดสะท้อนแสงของ บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด ใช้เพื่อกำหนดแบ่งเขตถนน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ชนิดมีเดือย
ติดแผ่นสะท้อนแสงซึ่งเป็นพลาสติกอะคริลิกแผ่นสะท้อนแสง แบบ 2 หน้า หรือ 1 หน้า
เพื่อให้ค่าการสะท้อนแสงได้ดียิ่งขึ้นในเวลากลางคืน มี 2 สีให้เลือกคือ สีขาว สีเหลือง

คุณสมบัติพิเศษของหมุดสะท้อนแสง
• ให้ความสว่าง ความชัดเจนสูง
• แข็งแรง ไม่แตกง่าย ทนต่อแรงกดน้ำหนักรถบรรทุกได้ถึง 30 ตัน
• ใช้งานได้ยาวนาน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
• ผิวหน้าทนต่อการกัดกร่อน ทำความสะอาดด้วยตัวเอง
• คงรักษาค่าการสะท้อนแสงตลอดอายุการใช้งาน
• ขนาด : 100 x 100 x 25 มิลลิเมตร

 

ลูกแก้ว 360 องศาติดถนนสะท้อนแสง Reflective Glass Road Stud

ลูกแก้วติดถนน 360 องศา เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำหนดแนวแบ่งเขตถนน
สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะในเวลาค่ำคืน หมุดแสงความเข้มสูง
เหมาะสำหรับการมองเห็นในทุกสภาพอากาศ ตัวลูกแก้วมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ดังนั้นจึงให้ความสะท้อนแสง 360 องศา ไม่ว่ายานพาหนะจะมา
จากด้านใดก็ตามเหมาะสำหรับสภาพการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะในทุกสภาพ
อากาศ ทั้งกลางวัน กลางคืน และอากาศแปรปรวน มี 2 สีให้เลือกคือ สีขาว สีเหลือง

 

การ์ดเรล หรือราวกั้นเหล็ก มอก. 248-2531 GUARD RAIL

การ์ดเรลเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open
Heat Electric Furnace ทำ ให้ราวเหล็กทุกชิ้น มีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น
แข็งแกร่ง และมีความต้านทานการสึกกร่อนสูง ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 248-2531)
ซึ่งมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ใช้กั้นตามแนวขอบถนน เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ แบ่งเป็น 2 ชั้น
ตามความหนาคือ 
ชั้นที่ 1 หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร ชั้นที่ 2 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร 
และแบ่งเป็น 2 ชนิดตามน้ำหนักสังกะสีที่อาบ คือ ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า
550 กรัมต่อตารางเมตรและชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1100 กรัมต่อตารางเมตร
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมติดแถบสะท้อนแสงรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งาน

แผ่นราวกั้นเหล็ก และอุปกรณ์เสริม
- แผ่นราวกั้นเหล็ก (ลอนคู่) ความหนา 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร
  โดยมีความยาว 2, 3 และ 4 เมตร
- แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลายราวกั้นเหล็ก)
- แผ่นเหล็กปะกับเฉียง
- เสาตรงสูง 2 เมตร
- เสาปลายเฉียง 30 องศา
- เสาปลายเฉียง 60 องศา
- เสาฐานหน้าแปลน(ความสูงขึ้นอยู่กับความต้องการของงาน)
- สกรูสั้น หรือน๊อตสั้น พร้อมแหวน
- สกรูยาว หรือน๊อตยาว พร้อมแหวน
- แหวนรองสำหรับล๊อคสกรู
- แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบกลม Ø 4 นิ้ว ชนิดหน้าเดียว แบบสีขาว แบบสีเหลือง 
- แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบกลม Ø 4 นิ้ว ชนิดสองหน้า แบบสีขาว แบบสีเหลือง 
- แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดหน้าเดียว แบบสีขาว แบบสีเหลือง
- แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดสองหน้า แบบสีขาว แบบสีเหลือง

 

ป้ายจราจร ป้ายจราจรเตือน ป้ายเตือน TRAFFIC SIGN

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของ
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์
หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร นอกจากนี้
บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด ยังรับทำป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายเตือนจราจร
หรือเครื่องหมายจราจรต่างๆ  พร้อมออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า หรือองค์กร
ของท่านได้