ความเป็นมาบริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยเริ่มแรกเราได้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี

เมื่อดำเนินการไปได้ 3-4 ปี เราได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการผลิตสินค้าอื่นๆ ในวงการอุตสาหกรรมสินค้าอำนวยความปลอดภัย โดยค่อยๆ เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา เรามีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ จากความชำนาญ และประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เรายังคงรักษาการผลิตสินค้า และการบริการที่มีคุณภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอและมีการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากสีเทอร์โมพลาสติก ใช้สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทางแล้ว เรายังได้เพิ่มการผลิต ป้ายจราจรหมุดสะท้อนแสง ราวกันอันตราย ราวเหล็กลูกฟูก การ์ดเรล 

เราได้รับการอุปการคุณจากหน่วยงานราชการ โดยมีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


สีเทอร์โมพลาสติก


ลูกแก้วสะท้อนแสง


ลูกแก้ว 360 องศา


ราวกันอันตราย, ราวเหล็กลูกฟูก, การ์ดเรล


ป้ายจราจร

นอกจากนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เราเป็นผู้ผลิต สินค้า ได้ถูกต้องตามรูปแบบต่างๆที่ต้องการ และได้รับพึงพอใจอย่างแพร่หลาย ด้วยการผลิตที่มีคุณภาพและการบริการทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจต่อไป
เรายังได้รับการยกย่องในการส่งสินค้าที่ถูกต้องตามรูปแบบผลิต และทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ และบริษัทของเรายังได้ถูกรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อเป็นการรับประกัน และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจกับเราต่อไป

บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิต จำหน่าย วัสดุเทอร์โมพลาสติก สำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ราวกันอันตราย ราวเหล็กลูกฟูก การ์ดเรล ลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิดได้แก่ ป้ายจราจรป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ ราวกันอันตราย ราวเหล็กลูกฟูก การ์ดเรล

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยเป็นหลัก
เราเลือกใช้แต่วัสดุที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เช่น ป้ายจราจร ป้ายอำนวยความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้
เราผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียมและแผ่นเหล็กอาบสังกะสีใหม่ ติดหน้าป้ายด้วยวิธี ตัด-แปะ ใช้แผ่นสะท้อนแสงแบบ
Engineer grade, Prismatic grade, High Intensity grade, Very High Intensity grade
ทำให้อายุการใช้งานของป้ายจราจรยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา

เนื่องจากเราเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ดังนั้นสินค้าเครื่องหมายจราจรของเรา ราคาจึงไม่แพงอย่างที่คิด
ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้การรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001:20015
เพื่อเป็นการรับประกันและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการดำเนินธุรกิจกับเราต่อไป