บริษัท ทรูรีเฟลคเตอร์ จำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ได่แก่ วัสดุเทอร์โมพลาสติก, ลูกแก้วสะท้อนแสง, น้ำยาไพรเมอร์, หมุดสะท้อนแสง, ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง 360 องศา, หมุด LED (Solar Cell) และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ได้แก่ การ์ดเรล, ป้ายจราจร, ป้ายจราจรเตือน, ป้ายเตือน, เสื้อสะท้อนแสง, เสาล้มลุก, กรวยยาง, แบริเออร์ เป็นต้นเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
นอกจากนี้บริษัทฯยังได้การรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001-2015
เพื่อเป็นการรับประกันและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการดำเนินธุรกิจกับเราต่อไป

"One Stop Services"

เรามีประสบการณ์และทีมงานที่เชี่ยวชาญ
ในการร่วมงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนมายาวนานกว่า 20 ปี
พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย
ในการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างสม่ำสมอ


งานบริการของเรา
• งานตีเส้นจราจร • งานติดตั้งป้าย • งานติดตั้งราวกันอันตราย, การ์ดเรล
• งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง หมุดลูกแก้ว หมุด LED (Solar Cell)
• งานติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย • งานก่อสร้างถนน
• งานผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้ง